Bierzmowanie, nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, jest dopełnieniem chrztu św.
Sakramentu Bierzmowania udziela biskup lub wyznaczony przez niego kapłan w ten sposób, że namaszcza krzyżmem czoło i wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Aby godnie i owocnie przyjąć ten sakrament należy się do niego dobrze przygotować.

Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży gimnazjalnej z klas III, po uprzednim przygotowaniu, które trwa od pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej. Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu przypada na okres klasy III gimnazjum. Z uzasadnionych przyczyn katecheta może nie dopuścić kandydata do Sakramentu Bierzmowania, lub odłożyć Bierzmowanie na czas późniejszy.