Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – namaszczenie chorych.

Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek, lecz poleca to wiernym i ogłasza Jakub Apostoł, brat Pawła.

Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła, nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych! Serdecznie prosimy, aby wszystkich chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby chorym umożliwić przybycie do kościoła.

Na przyjście kapłana przygotowujemy: biały obrus, krzyż na stole, wodę święconą oraz zapalone świece.