Posługę lektora pełni w parafii 7 młodych ludzi. Formacja lektorów obejmuje trzy płaszczyzny: osobową, chrześcijańską, liturgiczną. Oprócz czytania Słowa Bożego podczas nabożeństw lektorzy zajmują się przygotowaniem asyst liturgicznych.