Każdy z nas powołany jest do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Bożych przykazań. Wielu parafian dla pogłębienia swego życia religijnego włączyło się w działalność grup duszpasterskich, istniejących w parafii.