15 grudnia 2013 r. 8 dziewcząt z naszej parafii zostało przyjętych do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Należą do niej dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Będą przychodzić na spotkania, podczas których będą się modlić, śpiewać pieśni maryjne. Do ich obowiązków będzie należeć:

Wiernie wypełniać “Pięć zadań Maryi”:

  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców.
  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
  • Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.