Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła. Ustanowił go Pan Jezus, kiedy powiedział: „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię: Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28.19-20). Chrzest jest konieczny do zbawienia. Pan Jezus powiedział: „Kto uwierzy, i ochrzci się, będzie zbawiony” (Mk 16,16).

Chrzestni muszą być wierzącymi oraz praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty oraz Komunii św. Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że może być chrzestnym.

Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty to jest: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych (zaświadczenie że mogą być chrzestnymi).

Zapisywać dzieci do chrztu mają obowiązek oboje rodzice, albo jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka).

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata. Na szacie powinno się wyszyć imię dziecka i datę Chrztu św.

Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych oraz błogosławionych Kościoła.